Co dělat když nastane mimořádná událost!

Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události – zde konkrétně požáru. Popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS.

Hasiče voláme když:

• hoří

• se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé

• se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí

• následkem živelních pohrom jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí

• se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, atd.)

• v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru – volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor – při volání z pevné linky se dovoláte na operační středisko HZS ). Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální tísňové volání na linku 112 nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR – linka 158, Záchranná služba – 155, Městská policie – obvykle 156). Dispečeři těchto linek si vaší výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou, linka 112 vede přímo k hasičům. Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis „Jen tísňová volání“ ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora! Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu, vždy uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí!

Při předávání zprávy uveďte

• kde hoří

• co hoří

• své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte

• po končení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáruPřed příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

• pozor na elektrický proud

• vyčkejte na místěPo příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)

• na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce

• fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízkéVýzva k evakuaci


• budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)

• ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdnýOchrana zdraví

• při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít

• v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla

• je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany

• k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.

• hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk

• oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi

• k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště