O SBORU

 Sbor dobrovolných hasičů byl v Kolencích založen roku 1897. Sbor má v pronájmu tři obecní rybníky a to Hořejší, Dolejší a Panský. Členové sboru celoročně udržují hráze rybníků a rybniční zařízení v řádném stavu. Motorová stříkačka je uložena v hasičské zbrojnici a provádí se na ni pravidelné zkoušky na sucho a několikrát ročně se zkouší i s vodou. Sbor má v současné době 35 členů. Každoročně pořádá valnou hromadu, kde jsou členové informováni o činnosti sboru za minulý rok a seznámeni s úkoly a problémy sboru. Výborové schůze jsou svolávány podle potřeby sboru. Každoročně je také prováděna inventura majetku vybavení hasičské zbrojnice.
 
Sbor přispívá pravidelně na dětský den, který pořádá ZO AVZO Kolence. Zapojil se také do záchranných prací při likvidaci katastrofálních záplav na Třeboňsku.
Obec byla úspěšným žadatelem v Grantovém programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů ve spolupráci s velitelem jednotky Karlem Štěpánem (nyní Zbyněk Malý ml.) a starostou sboru Miroslavem Peřanem byly v roce 2006 zakoupeny pracovní stejnokroje, obuv, rukavice, přilby, žebřík, motorová pila a proudnice. Každý rok pořádá sbor svůj tradiční ples v místním kutlurním domě. Tyto kulturní akce jsou ve směs prodělečné, proto si členové sboru finančně přivydělávají brigádnickými pracemi v zemědělství.